Устройства с фискална памет Електромери
Certified Integrated Management System in accordance with ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007
Общи условия

Уважаеми клиенти и партньори,

С достъпа до и използването на този уеб сайт (www.carat-el.com) приемате настоящите Общи условия без ограничения. Ако не сте съгласни с Общите условия, моля, напуснете този уеб сайт.

Притежание

Правата върху дизайна и съдържанието на този уеб сайт са запазени за “Карат Електроникс” АД, Велико Търново, ул. Сан Стефано 32, наричано по-долу “Карат Електроникс” АД или ‘Компанията’.

Съдържание

Информацията в страниците на този уеб сайт периодично се актуализира. Информацията в Зоната на дистрибутори е достъпна само за дистрибуторските фирми, които имат лично потребителско име и парола за достъп до тази зона. Информацията в Зона на дистрибуторите не се счита за напълно изчерпателна по отношение на техническото обслужване на продуктите, произведени от "Карат Електроникс" АД, поради което "Карат Електроникс" АД не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени от недостатъчна информация в Зона на дистрибуторите. Ако имате нужда от по-подробна и задълбочена информация във връзка с програмирането и техническото обслужване на нашите продукти, моля свържете се със съответните специалисти. Ще намерите техните данни за контакт в страницата "Контакти" на този уеб сайт.

Защита на информацията

Информацията на страниците на този уеб сайт разкрива данни на нашите дистрибутори и партньори, които са необходими за търговската дейност на компанията и нейните дистрибутори и партньори.

 

Ние не разкриваме лична информация на трета страна без изричното разрешение на съответното физическо или юридическо лице, освен в случаите, когато законите или държавните органи изискват това.

 

“Карат Електроникс”, логото на “Карат Електроникс” и имената на продуктите, произведени от "Карат Електроникс" АД са регистрирани търговски марки на "Карат Електроникс" АД. Всички останали търговски марки са регистрирани за съответните им собственици.

 

Връзките в този уеб сайт водят до съответните уеб сайтове на други компании. Условията за ползване на тези уеб сайтове са посочени на съответнит уеб адреси и нямат пряка или непряка връзка с Общите условия за ползване на уеб сайта на "Карат Електроникс" АД. "Карат Електроникс" АД не носи отговорност за щети, причинени от посещение или използване на уеб сайтове на други фирми.

 

"Карат Електроникс" АД не може да носи отговорност за каквито и да било щети, причинени от форсмажорни обстоятелства или поради причини, извън волята и компетентността на Компанията, които са довели до невъзможност за достъп до уеб сайта или невъзможност за надлежна актуализация на информацията, публикувана на тази уеб страница.

 

Компанията си запазва правото да актуализира и да добавя към информацията в този уеб сайт и да определя сроковете за предприемане на тези действия.