Устройства с фискална памет Електромери
Certified Integrated Management System in accordance with ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007
CARAT LEADER-KL
CARAT LEADER-KL

Carat Leader – KL е фискално устройство, в което са реализирани съвременни принципи за изграждане на електронни касови апарати. Интуитивният потребителски интерфейс клавиатура – графичен операторски (128х64 точков) дисплей предоставя на потребителя изключителна функционалност, съчетана с гъвкавост и удобство за работа във всички работни режими. Широко развитата му периферия дава възможност за комуникация с широка гама периферни устройства.

Carat Leader – KL е ориентиран с лице към съвременния потребител за задоволяване на неговите високи изисквания.

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Основни функционалности - касов апарат; фискален принтер
 • Брой артикули – до 4000
 • Име на артикул – до 21 символа
 • Баркод на артикул - EAN-13, EAN-8, UPC 
 • Брой департаменти - от 1 до 8
 • Брой оператори – до 10
 • Брой данъчни групи – до 8
 • Възможни продажби в една касова бележка – до 200
 • Копие на касова бележка/фактура – 1
 • Метод на плащане: 

1) в брой, чек, кредитна карта, ваучер или купон, амбалаж;
2) в брой, с алтернативна валута (EUR);
3) комбинирано 1) и 2)

 • E-дневник с обем до 2 GB за съхранение на до 26 млн. печатни реда, 38 символа на ред  
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Захранване – от адаптер с изход - DC 7,5V/3,2A, вход -100-240V 50-60Hz 
 • Фискална памет - енергонезависима, обем от 2500 дневни отчета с нулиране
 • RAM - ако има загуба, информацията се възстановява от информацията, записана в енергонезависимата оперативна информация или в информацията от ел.дневник..
 • Термопринтер - EASY LOAD, 2”Thermal Type ALPS PTMBL1B02A
 • Скорост на печат – 65 мм/сек
 • Символи на ред - 38 при нормален шрифт и 18 при двоен шрифт
 • Графично лого на клиента - графичен формат 384 х 96  
 • Графично лого на производителя - опция, графичен формат 384 х 96
 • Термиoхартия - ширина 57 мм, дебелина 60 до 72 µm и диаметър до 40мм
 • Операторски дисплей - течнокристален, 128х64 с разположение до 8 реда с до 21 символа на ред
 • Клиентски дисплей - течнокристален, буквено-цифров, 2 реда x 16 символа
 • Клавиатура - 29 клавиша, 11 цифрови и 18 функционални
 • Брой отпечатвани редове при изключен мрежов адаптер – не по-малко от 10 000 с 38 символа на ред
 • Часовник / календар - работен капацитет 90 дни след изключване на захранването
 • Температурен обхват - от 0оС до 45оС
 • Размери - 240 / 275 / 120мм
 • Тегло - 1.490 (с хартиена ролка)
 • Интерфейси и протоколи за онлайн комуникация с РС - TCP-IP чрез Ethernet; специфичен протокол за комуникация с касови апарати чрез RS-232C 
 • Комуникация с РС - за програмиране, четене и отчитане въз основа на данни за артикули; департаменти, оператори, стокови групи, корпоративни клиенти; за конфигуриране на FD параметри; за обслужване; за фискализация с регистрация в НАП; за дерегистрация в НАП; промяна в НАП 
 • Интерфейси и допълнителни устройства
 • Изход за управление на чекмедже -1
 • RS-232С - 2 бр., за работа в регистрационен режим с електронна везна, модели ELICOM (основно), BIMCO, DATECS, CARAT ВТЕ, с външен клиентски дисплей или връзка с компютър.

- USB интерфейс за:
    -QWERTY стандартна външна клавиатура за:
        * бързо програмиране на база данни на артикулите, департаментите, операторите, стоковите групи, корпоративните клиенти
        * бързо въвеждане на текст;
    - Баркод скенер или връзка с PC
- Възможност за използване на SD карта за въвеждане на данни
- Вътрешен RS-232 за вграден GPRS/GSM модем