Устройства с фискална памет Електромери
Certified Integrated Management System in accordance with ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007
Българка е заместник генерален директор на генерална дирекция „Бюджет“ на ЕК