Устройства с фискална памет Електромери
Certified Integrated Management System in accordance with ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007
Фонд в размер на 17,5 млрд. евро за прехода към неутралност по отношение на климата