Устройства с фискална памет Електромери
Certified Integrated Management System in accordance with ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007
Пазарът на електронни компоненти расте въпреки недостига на производствени мощности