Устройства с фискална памет Електромери
Certified Integrated Management System in accordance with ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007
Международно изложение за автоматизация се отлага за 2022г