Устройства с фискална памет Електромери
Certified Integrated Management System in accordance with ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007
За нас

Първоначално „Карат Електроникс" АД е създадена като завод за запаметяващи устройства през 1969 г. През 1983 г., поради промяна в сферата си на дейност, името на компанията е променено на "Системи за телеобработка  и мрежи" (STN) и запазва това име до началото на 2005 г., когато става Карат Електроникс  АД.

През 1997 г. дружеството е приватизирано и между 2000 и средата на 2014 г. негов основен акционер е "Златен лев холдинг" АД. От началото на юли 2014 г. фирмата се управлява от AQ Group.

В края на 2017г. новосъздадената фирма „Карат Електроникс“ АД купува част от бизнеса на AQ Group, свързан с производството и търговията на фискални устройства и електромери. Компанията има за цел да развива успешна търговска политика, благодарение на иновативни подходи и да продължи да бъде един от водещите производители на микропроцесорни устройства.

Действайки в условията на динамичен пазар на високотехнологични продукти, "Карат Електроникс" АД предлага висококачествени електронни устройства под търговската марка "Карат", които се радват на значителен пазарен дял на българския и чуждестранния пазар. Добре утвърдената дистрибуторска мрежа в България и в чужбина е гаранция за бързо и пълноценно обслужване на клиентите.

Продуктите, произвеждани от "Карат Електроникс" АД включват: електронни касови апарати с фискална памет, фискални принтери, електронни електромери и др.

В съответствие с международните изисквания компанията използва Система за управление на качеството като през 2003 г. фирмата получи сертификат за качество по ISO 9001.
В началото на май 2006 г. "Карат Електроникс" АД внедрява и Интегрирана Система за управление и е сертифицирана по ISO 14001: 2004 и OHSAS 18001: 1999 за управление на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд. По този начин Карат Електроникс АД става първата българска ИТ компания със сертифицирана система за управление.

През 2004 г. компанията прие Интегрирана информационна система, която дава възможност за ефективен контрол върху функционирането на компанията, включително всички ресурси - финансови, човешки и материални.

"Карат Електроникс" АД е носител на първа награда за "Иновативно предприятие на годината 2007" в категория големи предприятия, за последователна стратегия за иновации и модерни технологии, прилагани по време на научноизследователската и развойна дейност и производството на електронни продукти. Конкурсът е организиран от Министерството на икономиката, Мисията на Световната банка в България и Фондация "ПИК".

Нашите специалисти използват лицензирана версия на триизмерната дизайнерска програма "SOLID WORKS" за точно производство на всеки детайл, което значително повишава качеството на готовия продукт.

Професионалната квалификация и обучението на персонала на фирмата са от голямо значение за високото качество на нашите продукти и динамичната научноизследователска и развойна дейност. Инженерите на "Карат Електроникс" АД проектират, разработват и внедряват нови продукти и технологии като същевременно непрекъснато усъвършенстват произвежданите изделия, за да бъдат те надеждни и конкурентноспособни на пазара.